Thay vì phải gõ dài dòng thế này:

npm install --save-dev babel-preset-es2015 babel-preset-react

bạn có thể thay thế bằng

npm install -D babel-preset-{es2015,react}