Bài viết mới nhất

npm: Tăng tốc và sử dụng offline

#javascript12 tháng 4 2016

Chắc chắn là ai đã từng làm việc với npm thì đều biết một điều rằng npm nó siêu chậm. Vì vậy mình hay hạn chế chạy npm install đến mức tối thiểu và thường không nhận được patch update, ... cũng như…

Tìm hiểu định dạng MDict (MDD/MDX)

#algorithm05 tháng 4 2016

MDict là một phần mềm đọc tự điển cho định dạng MDD và MDX (cũng do MDict tạo ra) với khả năng tra những danh mục từ điển hàng nghìn từ một cách siêu nhanh và đã rất nổi tiếng từ thời Window Mobile…

React how to

#reactjs20 tháng 2 2016

From react-howto by @petehunt Vietnamese translated by @petehouston react-howto Nếu bạn mới làm quen với React (hoặc phần front-end nói chung) thì bạn sẽ thấy hệ sinh thái tương đối khó hiểu. Có…

json ⊄ js

#js#json19 tháng 2 2016

Mọi người thường nói rằng JSON là một phần nhỏ (subset) của Javascript. Vấn đề là nó không phải như vậy. Dựa vào spec của JSON, một chuỗi có thể chứa bất cứ kí tự unicode nào ngoại trừ " hoặc / hoặc…

React.Component với React.createClass

#reactjs19 tháng 2 2016

Giới thiệu React hỗ trợ 2 cách để tạo Component. Bạn có thể kế thừa từ class React.Component hoặc là dùng cú pháp cũ React.createClass đã có từ khi React ra đời. Có lí do nào cụ thể để dùng một cú…

Câu lệnh Bash bạn hay sử dụng

#bash26 tháng 1 2016

Nếu bạn muốn xem các câu lệnh bash được sử dụng nhiều nhất hãy gõ lệnh sau vào Terminal (Linux và MacOSX đều chạy): Đây là danh sách những câu lệnh được dùng nhiều nhất của mình (Linux Mint) Của bạn…