#Giới thiệu

Học lập trình/framework thì không gì tốt hơn là học trực tiếp qua code. Ứng dụng vào một ứng dụng thực tế.

Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn series Larask Gist. Giúp bạn có thể tạo được một ứng dụng Github Gist Clone bằng Laravel 5.

#Mục tiêu

Series này sẽ tập trung về các vấn đề Laravel 5, nên sẽ có nhiều chỗ front-end, mình sẽ cung cấp code sẵn cho các bạn copy-paste. Mình hy vọng sẽ có 1 series front-end trong tương lai. Qua series này, các bạn sẽ hiểu được các khái niệm cơ bản của Laravel 5 như route, model, controller, migration, seeder, ... và hiểu rõ hơn về cách hoạt động của mô hình MVC

#Yêu cầu

Các bạn cần nắm vững các kiến thức PHP căn bản trước khi bắt đầu. Trong quá trình viết, mình sẽ cung cấp thêm các tài liệu bổ ích để các bạn nghiên cứu từng phần

#Github Gist

Github Gist là một dịch vụ của Github nhằm giúp cho các coder có thể share những đoạn code một cách nhanh chóng. Cách hoạt động cơ bản của Github Gist như sau:

 • Thành viên/ Anonymous có thể truy cập trang chủ và paste bất cứ thứ gì vào khung soạn thảo để tạo Gist.
 • Sau khi lưu Gist, bạn sẽ nhận được link để chia sẽ Gist của bạn.
 • Một Gist sẽ có trạng thái là public/private. Nếu là public gist thì Gist của bạn sẽ hiện ở phần discover, private thì chỉ những người có link mới xem được.
 • Mỗi thành viên sẽ có một trang riêng (dạng như Facebook Timeline) để hiển thị các Gist cá nhân (cũng cáp dụng trang thái public/private tương tự Discover).
 • Trong phạm vi series này, tính năng Fork và version control sẽ không được nhắc đến.

Đây là link tới 1 Gist của bài viết : https://gist.github.com/thangngoc89/db6493759aa0e9bdb59d

#Larask Gist

Toàn bộ code của series này sẽ được public tại https://github.com/Larask/gist dưới giấy phép GNU 2.0 (chi tiết)

#Screenshot

larask-home-page

Larask: Là một nhóm chat của các lập trình viên Laravel Việt Nam. Các bạn có thể đăng kí tham gia nhóm tại link này.

#Các bài viết trong series

 1. Installation and Configuration
 2. Model and Migration
 3. Detour - Let's talk about UUID
 4. Database Seeder
 5. Model Relationship
 6. Routing - Controller
 7. View