#Giới thiệu Laravel

Laravel là một Framework mã nguồn mở sử mô hình MVC (Model-View-Controller) mạnh mẽ giúp bạn có thể dễ dàng tạo ra các ứng dụng PHP từ đơn giản đến phức tạp nhất một các nhanh chóng. Sau khi được giới thiệu, Laravel đã phát triển nhanh chóng và hiện nay đã đứng đầu trong danh sách các Framework PHP được sử dụng nhiều nhất

php-framework-chart

Laravel được đi kèm với một số thành phần như sau:

  • Routing
  • Blade (Template System)
  • Eloquent (Database – Model)
  • Caching
  • Filter
  • Event
  • Hook
  • Authentication

#Giới thiệu series

Trong series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Laravel.

Và sắp tới, mình sẽ có một series để giúp các bạn có thể xây dựng một Blog đơn giản sử dụng Laravel (có thể là Laravel 5).

#Bạn cần chuẩn bị gì?

– Laravel là một PHP Framework nên tất nhiên bản phải có kiến thức về PHP , có khả năng xây dụng các ứng dụng cơ bản với PHP thuần.

Một khóa học PHP cơ bản mình yêu thích

– Hiểu về cách thức hoạt động của mô hình MVC

– Và tất nhiên là khả năng tự học tìm hiểu thêm các tài liệu.