#MultiTools for Paidverts BTCClicks Probux

#Mở đầu

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MultiTools của tác giả Bloons97.

Đây là một bot mạnh mẽ được viết trên C# và được tác giả cập nhật thường xuyên để khắc phục lỗi cũng như bổ sung các dịch vụ mới.

#Các dịch vụ hỗ trợ:

Nhưng trên tiêu đề đã đề cập, MultiTools hỗ trợ các dịch vụ PTC sau

  • PaidVerts
  • BTCClicks
  • ProBux

#Chức năng

  • Tự động click quảng cáo, nhấn Bonus Ads, Activation Ads, yêu cầu Micros Ads của Paidverts
  • Tự động xem quảng cáo trên BTCClicks
  • Tự động xem quảng cáo trên ProBux

#Ưu điểm

  • Tự động cập nhật (Chỉ cần tải file Updater.exe về là bạn sẽ luôn có phiên bản mới nhất của MultiTools để sử dụng)
  • Tắt âm thanh (mute), tắt flash, popup, giảm hao hụt tài nguyên máy (máy mình khi chạy MultiTools gần không làm máy bị chậm như những BOT khác
  • Hỗ trợ giải CAPTCHA tự động với DeathCaptcha.eu, 9kw.eu.

#Hướng dẫn sử dụng

#Download

#Cài đặt

  • Mở file Updater.exe lên (cứ bấm Yes đối với các thông báo bảo mật của Windows)